Tekengroep

Jan Tullemans en de tekengroep

Typisch Tullemans

Tekengroep

Modeltekenen

Tekengroep#1 Een twintigtal jaren geleden begon Jan Tullemans met enkele geïnteresseerden met modeltekenen. Hoofdzakelijk oud-leerlingen en kennissen van Jan. Het groepje bestond uit professionals en amateurs en dat is nog steeds zo. Na het overlijden van Jan werd het modeltekenen voortgezet. Tegenwoordig vindt de tekengroep onderdak bij het regionale centrum voor cultuur en kunst, kortweg het RICK. De groep heeft nu min of meer een vaste structuur. Er wordt op vrijdagmiddagen getekend met steeds wisselende standen van 5 tot 15 minuten. Er wordt geen les gegeven, maar er wordt door iedereen individueel geëxperimenteerd en de onderlinge inspiratie en wisselwerking vormt een grote stimulans. Ook de inspirerende werking van de professionele modellen moet hierbij zeker genoemd worden. [Ton Wijnhoven]

Tekengroep#2 Toen ik jaren geleden door Jan Tullemans in de gelegenheid kwam om bij deze groep te tekenen en te schilderen, greep ik die kans met beide handen aan omdat ik , door meer naakt te schilderen, dacht wel het een en ander op te kunnen steken. Inmiddels is het alweer zo'n 15 jaar geleden en wat voor mij begon als iets wat ik een paar jaar zou willen doen, werd alleen maar leuker. Het pure plezier van het schilderen of tekenen kreeg een extra dimensie door de wisselwerking tussen het model en de groep. We kregen vooral de laatste jaren er een paar modellen bij die bijzonder expressief zijn en die zich heel goed kunnen voorstellen hoe het er voor ons schilders uiztiet wanneer ze een pose aannemen. [Beppie Wong]

De kunstenaars

Ton .. Govert .. Gerry .. Harry .. Beppie .. Thieu .. Roos .. Elly .. Gertie .. Jetty .. Jaak .. Meer... ..